بیوگرافی کامل مسلم رضایی

متن کامل بیوگرافی مسلم رضایی

«مسلم رضایی» در آثاری همچون «شرقی»، «پنچری»، «نفس»، «دربست آزادی» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسلم رضایی

«مسلم رضایی» در آثاری همچون «شرقی»، «پنچری»، «نفس»، «دربست آزادی» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
7.4
1394
6.8
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسلم رضایی