بیوگرافی کامل بایرام فضلی

در: ایران ، آذربایجان غربی ، مياندوآب

متن کامل بیوگرافی بایرام فضلی

اوایل دهه‌ی ۷۰، شروع کار او به عنوان دستیار و گروه فنی فیلمبرداری بود تا اینکه در سال ۱۳۸۱ به همراه علیرضا امینی فیلم تحسین شده‌ی «نامه های باد» را بر نگاتیو ثبت کرد. پس از آن به همراه «محسن امیریوسفی» لحظات درخشان فیلم «خواب تلخ» را ثبت کرد تا خود را به عنوان مدیرفلیم‌برداری ایده‌مند و با توانایی کار در شرایط سخت به اثبات برساند. تا سال ۱۳۸۵ هر فیلمی را تصویربرداری کرد تا توانست فیلم «بازهم سیب داری؟» را به کارگردانی و سرمایه گذاری و نویسندگی خودش برای اکران آماده کند. این فیلم به مدت ۱۰ سال توقیف شد و بایرام فضلی به تصویربرداری در سینمای ایران ادامه می‌دهد.

متن کامل بیوگرافی بایرام فضلی

اوایل دهه‌ی ۷۰، شروع کار او به عنوان دستیار و گروه فنی فیلمبرداری بود تا اینکه در سال ۱۳۸۱ به همراه علیرضا امینی فیلم تحسین شده‌ی «نامه های باد» را بر نگاتیو ثبت کرد. پس از آن به همراه «محسن امیریوسفی» لحظات درخشان فیلم «خواب تلخ» را ثبت کرد تا خود را به عنوان مدیرفلیم‌برداری ایده‌مند و با توانایی کار در شرایط سخت به اثبات برساند. تا سال ۱۳۸۵ هر فیلمی را تصویربرداری کرد تا توانست فیلم «بازهم سیب داری؟» را به کارگردانی و سرمایه گذاری و نویسندگی خودش برای اکران آماده کند. این فیلم به مدت ۱۰ سال توقیف شد و بایرام فضلی به تصویربرداری در سینمای ایران ادامه می‌دهد.

جوایز بایرام فضلی
جوایز بایرام فضلی
جوایز بایرام فضلی
بایرام فضلی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
6.9
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1387
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بایرام فضلی