بیوگرافی کامل روبرت برخورداریان

متن کامل بیوگرافی روبرت برخورداریان

«روبرت برخورداریان» در آثاری همچون «حکم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی روبرت برخورداریان

«روبرت برخورداریان» در آثاری همچون «حکم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی روبرت برخورداریان

(+ اضافه کردن اثر به سوابق روبرت برخورداریان)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های روبرت برخورداریان

آخرین مشارکت های کاربران