بیوگرافی کامل ابراهیم کوه‌خواهی

متن کامل بیوگرافی ابراهیم کوه‌خواهی

«ابراهیم کوه‌خواهی» در آثاری همچون «زبرجد»، «رویای خیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم کوه‌خواهی

«ابراهیم کوه‌خواهی» در آثاری همچون «زبرجد»، «رویای خیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی ابراهیم کوه‌خواهی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق ابراهیم کوه‌خواهی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1392
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم کوه‌خواهی

آخرین مشارکت های کاربران