بیوگرافی کامل حمید میرشمس

متن کامل بیوگرافی حمید میرشمس

«حمید میرشمس» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید میرشمس

«حمید میرشمس» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید میرشمس

آخرین مشارکت های کاربران