بیوگرافی کامل الهام فرج‌پورمقدم

متن کامل بیوگرافی الهام فرج‌پورمقدم

«الهام فرج‌پورمقدم» در آثاری همچون «تقاطع» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی الهام فرج‌پورمقدم

«الهام فرج‌پورمقدم» در آثاری همچون «تقاطع» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی الهام فرج‌پورمقدم

(+ اضافه کردن اثر به سوابق الهام فرج‌پورمقدم)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های الهام فرج‌پورمقدم

آخرین مشارکت های کاربران