بیوگرافی کامل میثاق جمشیدی

متن کامل بیوگرافی میثاق جمشیدی

«میثاق جمشیدی» در آثاری همچون «خون خدا»، «خجالت نکش»، «در وجه حامل»، «آنها باز می‌گردند»، «ایستگاه اتمسفر»، «بارکد»، «تعطیلات دوست داشتنی»، «میگرن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میثاق جمشیدی

«میثاق جمشیدی» در آثاری همچون «خون خدا»، «خجالت نکش»، «در وجه حامل»، «آنها باز می‌گردند»، «ایستگاه اتمسفر»، «بارکد»، «تعطیلات دوست داشتنی»، «میگرن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میثاق جمشیدی

آخرین مشارکت های کاربران