بیوگرافی کامل احمد راستگو

متن کامل بیوگرافی احمد راستگو

«احمد راستگو» در آثاری همچون «طبقه سوم»، «بعدازظهر سگی سگی»، «سه درجه تب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد راستگو

«احمد راستگو» در آثاری همچون «طبقه سوم»، «بعدازظهر سگی سگی»، «سه درجه تب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1388
7.0
1388
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد راستگو

آخرین مشارکت های کاربران