بیوگرافی کامل محمدجواد طاهری

متن کامل بیوگرافی محمدجواد طاهری

«محمدجواد طاهری» در آثاری همچون «گاندو»، «برادر»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدجواد طاهری

«محمدجواد طاهری» در آثاری همچون «گاندو»، «برادر»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1397
7.0
1395
7.2
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدجواد طاهری

آخرین مشارکت های کاربران