بیوگرافی کامل حمیدرضا دلیلی

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا دلیلی

«حمیدرضا دلیلی» در آثاری همچون «حکم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا دلیلی

«حمیدرضا دلیلی» در آثاری همچون «حکم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا دلیلی

آخرین مشارکت های کاربران