بیوگرافی کامل فردین اسکندری

متن کامل بیوگرافی فردین اسکندری

«فردین اسکندری» در آثاری همچون «هرچی خدا بخواد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فردین اسکندری

«فردین اسکندری» در آثاری همچون «هرچی خدا بخواد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فردین اسکندری

آخرین مشارکت های کاربران