بیوگرافی کامل علی‌رضا خادمیان

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا خادمیان

«علی‌رضا خادمیان» در آثاری همچون «موج سوم»، «سمفونی تهران»، «پروانه‌ها بدرقه می‌کنند» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا خادمیان

«علی‌رضا خادمیان» در آثاری همچون «موج سوم»، «سمفونی تهران»، «پروانه‌ها بدرقه می‌کنند» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا خادمیان

آخرین مشارکت های کاربران