روغن مار (1394)

75 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1394/06/21

روغن مار بر هزار و یک درد بی درمان علاج است. کارگردان «مصایب شیرین»، «مرحم»، «بچه‌های بد»، رضا داوودنژاد، این بارهم با فیلم «روغن مار» تجربه‌ی جدیدی را در عرصه فیلمسازی رقم زد تا نام خود را به عنوان کارگردان جسور در خاطره‌ها حک کند. او در این فیلم تمامیِ عناصر ثابت سینما را حذف می‌کند. این فیلم مرز واقعیت و حقیقت را می‌شکند. داوودنژاد موبایلش را در دست می‌گیرد به بازار معرکه‌ای می‌رود و نابازیگرانش بدون اینکه بدانند برایش بازی می‌کنند؛ آنقدر صحنه‌ها از نزدیک روایت می‌شود که ما خود را در حلقه‌ی معرکه می‌بینیم. همین شاخصه «روغن مار» را به فیلمی ساختار شکن تبدیل می‌کند. فیلمی تجربی و مستند، که قبل و حین اجرا هیچ صحبتی بین داوودنژاد و بازیگران آن اتفاق نیافتاده است.

روغن مار بر هزار و یک درد بی درمان علاج است. کارگردان «مصایب شیرین»، «مرحم»، «بچه‌های بد»، رضا داوودنژاد، این بارهم با فیلم «روغن مار» تجربه‌ی جدیدی را در عرصه فیلمسازی رقم زد تا نام خود را به عنوان کارگردان جسور در خاطره‌ها حک کند. او در این فیلم تمامیِ عناصر ثابت سینما را حذف می‌کند. این فیلم مرز واقعیت و حقیقت را می‌شکند. داوودنژاد موبایلش را در دست می‌گیرد به بازار معرکه‌ای می‌رود و نابازیگرانش بدون اینکه بدانند برایش بازی می‌کنند؛ آنقدر صحنه‌ها از نزدیک روایت می‌شود که ما خود را در حلقه‌ی معرکه می‌بینیم. همین شاخصه «روغن مار» را به فیلمی ساختار شکن تبدیل می‌کند. فیلمی تجربی و مستند، که قبل و حین اجرا هیچ صحبتی بین داوودنژاد و بازیگران آن اتفاق نیافتاده است.

سایر اطلاعات فیلم روغن مار

گیشه
میزان فروش:

150,275,000 تومان

حاشیه ها
  • همه صحنه‌های این فیلم با دوربین تلفن همراه علیرضا داود‌نژاد فیلمبرداری شده است.

  • بازیگران این فیلم مثل تجربه‌های قبلی علیرضا داودنژاد، از قبیل «کلاس هنرپیشگی» و «مصائب شیرین» از نابازیگرانی هستند که نسبت فامیلی نیز با او دارند.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

75 دقیقه

داستان

روغن مار بر هزار و یک درد بی درمان علاج است. کارگردان «مصایب شیرین»، «مرحم»، «بچه‌های بد»، رضا داوودنژاد، این بارهم با فیلم «روغن مار» تجربه‌ی جدیدی را در عرصه فیلمسازی رقم زد تا نام خود را به عنوان کارگردان جسور در خاطره‌ها حک کند. او در این فیلم تمامیِ عناصر ثابت سینما را حذف می‌کند. این فیلم مرز واقعیت و حقیقت را می‌شکند. داوودنژاد موبایلش را در دست می‌گیرد به بازار معرکه‌ای می‌رود و نابازیگرانش بدون اینکه بدانند برایش بازی می‌کنند؛ آنقدر صحنه‌ها از نزدیک روایت می‌شود که ما خود را در حلقه‌ی معرکه می‌بینیم. همین شاخصه «روغن مار» را به فیلمی ساختار شکن تبدیل می‌کند. فیلمی تجربی و مستند، که قبل و حین اجرا هیچ صحبتی بین داوودنژاد و بازیگران آن اتفاق نیافتاده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روغن مار

نقدهای مرتبط روغن مار

آخرین مشارکت های کاربران