بیوگرافی کامل منوچهر یکتاوثوقی

متن کامل بیوگرافی منوچهر یکتاوثوقی

«منوچهر یکتاوثوقی» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «ناسپاس»، «قاعده بازی»، «آکواریوم»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «صمد در راه اژدها»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «صمد آرتیست می‌شود»، «صمد به مدرسه می‌رود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر یکتاوثوقی

«منوچهر یکتاوثوقی» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «ناسپاس»، «قاعده بازی»، «آکواریوم»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «صمد در راه اژدها»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «صمد آرتیست می‌شود»، «صمد به مدرسه می‌رود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر یکتاوثوقی

آخرین مشارکت های کاربران