بیوگرافی کامل لقمان خالدی

متن کامل بیوگرافی لقمان خالدی

«لقمان خالدی» در آثاری همچون «مشترک مورد نظر»، «فصل هرس»، «مثل همیشه»، «مرز مه آلود» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «مشاور پروژه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لقمان خالدی

«لقمان خالدی» در آثاری همچون «مشترک مورد نظر»، «فصل هرس»، «مثل همیشه»، «مرز مه آلود» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «مشاور پروژه» حضور داشته است.

جوایز لقمان خالدی
جوایز لقمان خالدی
جوایز لقمان خالدی
لقمان خالدی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لقمان خالدی

آخرین مشارکت های کاربران