بیوگرافی کامل احمد سرافراز

متن کامل بیوگرافی احمد سرافراز

«احمد سرافراز» در آثاری همچون «دیوار»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «دوئل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد سرافراز

«احمد سرافراز» در آثاری همچون «دیوار»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «دوئل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
7.1
1383
7.2
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد سرافراز

آخرین مشارکت های کاربران