بیوگرافی کامل مهرداد رییسی

متن کامل بیوگرافی مهرداد رییسی

«مهرداد رییسی» در آثاری همچون «تهران 1500»، «قلب سیمرغ» به عنوان «بازیگر»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد رییسی

«مهرداد رییسی» در آثاری همچون «تهران 1500»، «قلب سیمرغ» به عنوان «بازیگر»، «سرپرست گویندگان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد رییسی

آخرین مشارکت های کاربران