بیوگرافی کامل حسین‌ اسدی

متن کامل بیوگرافی حسین‌ اسدی

«حسین‌ اسدی» در آثاری همچون «سلام بر فرشتگان»، «خروس جنگی»، «پایان دوم»، «ازدواج در وقت اضافه»، «خودزنی»، «به کبودی یاس»، «میگرن»، «صداها»، «جدایی نادر از سیمین»، «اینجا بدون من»، «سن‌پطرزبورگ»، «سلام بر عشق»، «تاکسی نارنجی»، «ابراهیم خلیل الله»، «خواب زمستانی»، «آزمایشگاه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور»، «متصدی برق»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین‌ اسدی

«حسین‌ اسدی» در آثاری همچون «سلام بر فرشتگان»، «خروس جنگی»، «پایان دوم»، «ازدواج در وقت اضافه»، «خودزنی»، «به کبودی یاس»، «میگرن»، «صداها»، «جدایی نادر از سیمین»، «اینجا بدون من»، «سن‌پطرزبورگ»، «سلام بر عشق»، «تاکسی نارنجی»، «ابراهیم خلیل الله»، «خواب زمستانی»، «آزمایشگاه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور»، «متصدی برق»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
6.6
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
5.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
7.1
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین‌ اسدی