بیوگرافی کامل علی بوذرجمهری

متن کامل بیوگرافی علی بوذرجمهری

«علی بوذرجمهری» در آثاری همچون «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی بوذرجمهری

«علی بوذرجمهری» در آثاری همچون «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی بوذرجمهری

آخرین مشارکت های کاربران