بیوگرافی کامل مرتضی نقیبیان

متن کامل بیوگرافی مرتضی نقیبیان

«مرتضی نقیبیان» در آثاری همچون «از ما بهترون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی نقیبیان

«مرتضی نقیبیان» در آثاری همچون «از ما بهترون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی نقیبیان

آخرین مشارکت های کاربران