بیوگرافی کامل پریسا بادران

متن کامل بیوگرافی پریسا بادران

«پریسا بادران» در آثاری همچون «زمهریر»، «از ما بهترون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پریسا بادران

«پریسا بادران» در آثاری همچون «زمهریر»، «از ما بهترون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پریسا بادران

آخرین مشارکت های کاربران