بیوگرافی کامل هوشنگ چهارسوق

متن کامل بیوگرافی هوشنگ چهارسوق

«هوشنگ چهارسوق» در آثاری همچون «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ چهارسوق

«هوشنگ چهارسوق» در آثاری همچون «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ چهارسوق

آخرین مشارکت های کاربران