بیوگرافی کامل فاطمه جعفری

متن کامل بیوگرافی فاطمه جعفری

«فاطمه جعفری» در آثاری همچون «تردید»، «ایستگاه متروک»، «سحرگاه پیروزی»، «حکایت کلاه غیبی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه جعفری

«فاطمه جعفری» در آثاری همچون «تردید»، «ایستگاه متروک»، «سحرگاه پیروزی»، «حکایت کلاه غیبی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

جوایز فاطمه جعفری
جوایز فاطمه جعفری
جوایز فاطمه جعفری
فاطمه جعفری در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1387
7.0
1380
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه جعفری

آخرین مشارکت های کاربران