بیوگرافی کامل مرتضی رستمی

متن کامل بیوگرافی مرتضی رستمی

«مرتضی رستمی» در آثاری همچون «افسانه هزارپایان»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «قهرمانان کوچک»، «دزد و پری 2»، «نشانی»، «یاد و دیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی رستمی

«مرتضی رستمی» در آثاری همچون «افسانه هزارپایان»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «قهرمانان کوچک»، «دزد و پری 2»، «نشانی»، «یاد و دیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی رستمی

آخرین مشارکت های کاربران