بیوگرافی کامل کوروش زارعی

متن کامل بیوگرافی کوروش زارعی

«کوروش زارعی» در آثاری همچون «دوچ»، «امپراطور جهنم»، «کیمیا»، «رستاخیز»، «یوسف پیامبر»، «مختارنامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کوروش زارعی

«کوروش زارعی» در آثاری همچون «دوچ»، «امپراطور جهنم»، «کیمیا»، «رستاخیز»، «یوسف پیامبر»، «مختارنامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کوروش زارعی

آخرین مشارکت های کاربران