کودکان بلوط (آماده اکران)

کارگردان: سعادت رحیم‌زاده

روایتی مستند گونه، به دور از هرگونه داستان‌گویی زندگی وآداب ورسوم قدیم قوم کرد را نشان می‌دهد و نقش کودکان در این گونه از زندگی را به تصویر می‌کشد. این مستند در چهار قسمت و با نام‌های «کودکان دشت»، «کودکان کویر»، «کودکان بلوط» و «کودکان نخل» است.

روایتی مستند گونه، به دور از هرگونه داستان‌گویی زندگی وآداب ورسوم قدیم قوم کرد را نشان می‌دهد و نقش کودکان در این گونه از زندگی را به تصویر می‌کشد. این مستند در چهار قسمت و با نام‌های «کودکان دشت»، «کودکان کویر»، «کودکان بلوط» و «کودکان نخل» است.

سایر اطلاعات فیلم کودکان بلوط

حاشیه ها
  • این مستند با تکنیک رنگ روغن روی شیشه با دست، فریم به فریم زیر دوربین اجرا شده است.

اطلاعات تکمیلی
داستان

روایتی مستند گونه، به دور از هرگونه داستان‌گویی زندگی وآداب ورسوم قدیم قوم کرد را نشان می‌دهد و نقش کودکان در این گونه از زندگی را به تصویر می‌کشد. این مستند در چهار قسمت و با نام‌های «کودکان دشت»، «کودکان کویر»، «کودکان بلوط» و «کودکان نخل» است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کودکان بلوط