بیوگرافی کامل فردین اسماعیلی

متن کامل بیوگرافی فردین اسماعیلی

«فردین اسماعیلی» در آثاری همچون «لطفا مزاحم نشوید»، «چراغ قرمز» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فردین اسماعیلی

«فردین اسماعیلی» در آثاری همچون «لطفا مزاحم نشوید»، «چراغ قرمز» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فردین اسماعیلی

آخرین مشارکت های کاربران