بیوگرافی کامل فتح‌الله طاهری

متن کامل بیوگرافی فتح‌الله طاهری

«فتح‌الله طاهری» در آثاری همچون «سد معبر»، «فرار سرباز شایان»، «خانه پدری»، «پوسته»، «ترش و شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فتح‌الله طاهری

«فتح‌الله طاهری» در آثاری همچون «سد معبر»، «فرار سرباز شایان»، «خانه پدری»، «پوسته»، «ترش و شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فتح‌الله طاهری

آخرین مشارکت های کاربران