بیوگرافی کامل ویکتور براتوویک

متن کامل بیوگرافی ویکتور براتوویک

«ویکتور براتوویک» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ویکتور براتوویک

«ویکتور براتوویک» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ویکتور براتوویک

آخرین مشارکت های کاربران