بیوگرافی کامل پیام پارسامقام

متن کامل بیوگرافی پیام پارسامقام

«پیام پارسامقام» در آثاری همچون «بهمن»، «و آسمان آبی» به عنوان «تدوین‌گر»، «گروه تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پیام پارسامقام

«پیام پارسامقام» در آثاری همچون «بهمن»، «و آسمان آبی» به عنوان «تدوین‌گر»، «گروه تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پیام پارسامقام

آخرین مشارکت های کاربران