بیوگرافی کامل عشرت حقیقی

متن کامل بیوگرافی عشرت حقیقی

«عشرت حقیقی» در آثاری همچون «هوو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عشرت حقیقی

«عشرت حقیقی» در آثاری همچون «هوو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عشرت حقیقی