هوو (1385)

98 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1385/02/02

عطا (رضا عطاران) مردی خوشگذران است که تمامی امور مالی و اداری خود را به همسرش سپیده (سپیده اعلایی) واگذار کرده است. رابطه بین محمد‌رضا (محمدرضا داوود‌نژاد) دوست عطا که بنگاه دار است و سپیده کدر می‌شود. محمد‌رضا تصمیم به عملی کردن نقشه‌ای با همکاری مریم (مریم کاویانی) خواهرزاده‌اش می‌گیرد.

عطا (رضا عطاران) مردی خوشگذران است که تمامی امور مالی و اداری خود را به همسرش سپیده (سپیده اعلایی) واگذار کرده است. رابطه بین محمد‌رضا (محمدرضا داوود‌نژاد) دوست عطا که بنگاه دار است و سپیده کدر می‌شود. محمد‌رضا تصمیم به عملی کردن نقشه‌ای با همکاری مریم (مریم کاویانی) خواهرزاده‌اش می‌گیرد.

سایر اطلاعات فیلم هوو

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

عطا (رضا عطاران) مردی خوشگذران است که تمامی امور مالی و اداری خود را به همسرش سپیده (سپیده اعلایی) واگذار کرده است. رابطه بین محمد‌رضا (محمدرضا داوود‌نژاد) دوست عطا که بنگاه دار است و سپیده کدر می‌شود. محمد‌رضا تصمیم به عملی کردن نقشه‌ای با همکاری مریم (مریم کاویانی) خواهرزاده‌اش می‌گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هوو