بیوگرافی کامل مهدی ماهانی

متولد: 26 اردیبهشت 1362

متن کامل بیوگرافی مهدی ماهانی

«مهدی ماهانی» در آثاری همچون «من دیوانه نیستم»، «طاقباز»، «گشت 2»، «آسپرین»، «بزم آخر»، «بی‌خوابی»، «هیس! دخترها فرياد نمی‌زنند»، «انتهای خیابان هشتم»، «خیابان بیست و چهارم»، «کیش و مات»، «ستایش»، «چهار انگشتی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی ماهانی

«مهدی ماهانی» در آثاری همچون «من دیوانه نیستم»، «طاقباز»، «گشت 2»، «آسپرین»، «بزم آخر»، «بی‌خوابی»، «هیس! دخترها فرياد نمی‌زنند»، «انتهای خیابان هشتم»، «خیابان بیست و چهارم»، «کیش و مات»، «ستایش»، «چهار انگشتی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی ماهانی