ستایش (اکران نشده)

80 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: محمدرضا رحمانی

سایر اطلاعات فیلم ستایش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ستایش