بیوگرافی کامل امیرغفور صدخسروی

متن کامل بیوگرافی امیرغفور صدخسروی

«امیرغفور صدخسروی» در آثاری همچون «پرستاران»، «در مدت معلوم»، «چند متر مکعب عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرغفور صدخسروی

«امیرغفور صدخسروی» در آثاری همچون «پرستاران»، «در مدت معلوم»، «چند متر مکعب عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
7.2
1393
6.9
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرغفور صدخسروی

آخرین مشارکت های کاربران