بیوگرافی کامل بابک بهشاد

متن کامل بیوگرافی بابک بهشاد

«بابک بهشاد» در آثاری همچون «چهارراه استانبول»، «رهایم نکن»، «در وجه حامل»، «ایستگاه اتمسفر»، «مرداد»، «بارکد»، «عصر یخبندان»، «خط ویژه»، «راه بی‌پایان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بابک بهشاد

«بابک بهشاد» در آثاری همچون «چهارراه استانبول»، «رهایم نکن»، «در وجه حامل»، «ایستگاه اتمسفر»، «مرداد»، «بارکد»، «عصر یخبندان»، «خط ویژه»، «راه بی‌پایان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بابک بهشاد