بیوگرافی کامل فرانک کوشافر

متولد: 15 آبان 1355

متن کامل بیوگرافی فرانک کوشافر

«فرانک کوشافر» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت»، «دربست آزادی»، «قهرمان آخر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرانک کوشافر

«فرانک کوشافر» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت»، «دربست آزادی»، «قهرمان آخر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
6.8
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرانک کوشافر

آخرین مشارکت های کاربران