بیوگرافی کامل عصمت تابش

متن کامل بیوگرافی عصمت تابش

«عصمت تابش» در آثاری همچون «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عصمت تابش

«عصمت تابش» در آثاری همچون «ملکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عصمت تابش