بیوگرافی کامل آنه محمد تاریخی

متن کامل بیوگرافی آنه محمد تاریخی

«آنه محمد تاریخی» در آثاری همچون «یک اتفاق ساده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آنه محمد تاریخی

«آنه محمد تاریخی» در آثاری همچون «یک اتفاق ساده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.7
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آنه محمد تاریخی

آخرین مشارکت های کاربران