بیوگرافی کامل حسین درویشی

متن کامل بیوگرافی حسین درویشی

«حسین درویشی» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «تنگسیر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین درویشی

«حسین درویشی» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «تنگسیر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین درویشی

آخرین مشارکت های کاربران