بیوگرافی کامل سرور رجایی

متن کامل بیوگرافی سرور رجایی

«سرور رجایی» در آثاری همچون «از بلور خون»، «آخرین پرواز»، «مرگ پلنگ»، «افسون»، «گردو»، «وکیل اول»، «سیاه‌راه»، «خط قرمز»، «بند»، «نقص فنی»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوش‌گذران»، «ناخدا»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «عیالوار»، «طغرل»، «یک اصفهانی در نیویورک»، «مردی در قفس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سرور رجایی

«سرور رجایی» در آثاری همچون «از بلور خون»، «آخرین پرواز»، «مرگ پلنگ»، «افسون»، «گردو»، «وکیل اول»، «سیاه‌راه»، «خط قرمز»، «بند»، «نقص فنی»، «شوهر کرایه‌ای»، «خوش‌گذران»، «ناخدا»، «کی دسته‌گل به آب داده»، «عیالوار»، «طغرل»، «یک اصفهانی در نیویورک»، «مردی در قفس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سرور رجایی