بیوگرافی کامل طوطی سلیمی

متن کامل بیوگرافی طوطی سلیمی

«طوطی سلیمی» در آثاری همچون «تکیه بر باد»، «رابطه جوانی»، «ولی‌نعمت»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «کینه»، «مرد ناآرام»، «صمد آرتیست می‌شود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی طوطی سلیمی

«طوطی سلیمی» در آثاری همچون «تکیه بر باد»، «رابطه جوانی»، «ولی‌نعمت»، «مرد شرقی زن فرنگی»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «کینه»، «مرد ناآرام»، «صمد آرتیست می‌شود» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های طوطی سلیمی