بیوگرافی کامل جهانگیر صمیمی فر

متن کامل بیوگرافی جهانگیر صمیمی فر

«جهانگیر صمیمی فر» در آثاری همچون «الو الو من جوجوام»، «آقای هیروگلیف»، «صمد در راه اژدها»، «در امتداد شب»، «شیر خفته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جهانگیر صمیمی فر

«جهانگیر صمیمی فر» در آثاری همچون «الو الو من جوجوام»، «آقای هیروگلیف»، «صمد در راه اژدها»، «در امتداد شب»، «شیر خفته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جهانگیر صمیمی فر

آخرین مشارکت های کاربران