Alo!Alo! Man joojoo-am (1994) on IMDb

الو الو من جوجوام (1373)

82 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/06/02

گردنبند قدیمی آیینه ی جادو مطابق خواست «خانم بزرگ» (رقیه چهره آزاد) باید به نوه اش « ریحان» (ریحان برومند) برسد. این خبر به گوش « نیمتاج» (فهیمه راستکار) دختر طردشده ی خانم بزرگ می رسد. بلافاصله از خارج از کشور به همراه پسرش باز می گردند. با همراهی دو سارق سعی به دزدیدن گردنبند می کنند. اما در حین فرار سوار بر ماشین «آقای صمیمی» عروسک ساز کودکان می شوند. «جوجو» و« میو» دو عروسک های آقای صمیمی در ماشین هستند. آن ها سعی در پس گرفتن گردنبند از دست سارقین دارند. مخفیگاه سارقین توسط تماس تلفنی جوجو و میو به آقای صمیمی فاش می شود. صمیمی و نامزدش برای نجات آن ها به مخفی گاه می روند. تعقیب و گریز میان صمیمی و عروسک هایش با سارقین تا محل اجرای نمایش « سوسمار مهربان» ادامه پیدا می کند. گردنبند در گردن عروسک سوسمار است، و افراد پلیس برای دستگیری سارق گردنبند در سالن نمایش.

گردنبند قدیمی آیینه ی جادو مطابق خواست «خانم بزرگ» (رقیه چهره آزاد) باید به نوه اش « ریحان» (ریحان برومند) برسد. این خبر به گوش « نیمتاج» (فهیمه راستکار) دختر طردشده ی خانم بزرگ می رسد. بلافاصله از خارج از کشور به همراه پسرش باز می گردند. با همراهی دو سارق سعی به دزدیدن گردنبند می کنند. اما در حین فرار سوار بر ماشین «آقای صمیمی» عروسک ساز کودکان می شوند. «جوجو» و« میو» دو عروسک های آقای صمیمی در ماشین هستند. آن ها سعی در پس گرفتن گردنبند از دست سارقین دارند. مخفیگاه سارقین توسط تماس تلفنی جوجو و میو به آقای صمیمی فاش می شود. صمیمی و نامزدش برای نجات آن ها به مخفی گاه می روند. تعقیب و گریز میان صمیمی و عروسک هایش با سارقین تا محل اجرای نمایش « سوسمار مهربان» ادامه پیدا می کند. گردنبند در گردن عروسک سوسمار است، و افراد پلیس برای دستگیری سارق گردنبند در سالن نمایش.

سایر اطلاعات فیلم الو الو من جوجوام

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

گردنبند قدیمی آیینه ی جادو مطابق خواست «خانم بزرگ» (رقیه چهره آزاد) باید به نوه اش « ریحان» (ریحان برومند) برسد. این خبر به گوش « نیمتاج» (فهیمه راستکار) دختر طردشده ی خانم بزرگ می رسد. بلافاصله از خارج از کشور به همراه پسرش باز می گردند. با همراهی دو سارق سعی به دزدیدن گردنبند می کنند. اما در حین فرار سوار بر ماشین «آقای صمیمی» عروسک ساز کودکان می شوند. «جوجو» و« میو» دو عروسک های آقای صمیمی در ماشین هستند. آن ها سعی در پس گرفتن گردنبند از دست سارقین دارند. مخفیگاه سارقین توسط تماس تلفنی جوجو و میو به آقای صمیمی فاش می شود. صمیمی و نامزدش برای نجات آن ها به مخفی گاه می روند. تعقیب و گریز میان صمیمی و عروسک هایش با سارقین تا محل اجرای نمایش « سوسمار مهربان» ادامه پیدا می کند. گردنبند در گردن عروسک سوسمار است، و افراد پلیس برای دستگیری سارق گردنبند در سالن نمایش.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل الو الو من جوجوام

آخرین مشارکت های کاربران