بیوگرافی کامل رهبر غفاری

متن کامل بیوگرافی رهبر غفاری

«رهبر غفاری» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «پدر که ناخلف افتد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رهبر غفاری

«رهبر غفاری» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «پدر که ناخلف افتد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1351
7.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رهبر غفاری