آخرین نبرد (1351)

88 دقیقه
تاریخ اکران: 1351/03/17
کارگردان: صمد صباحی

سایر اطلاعات فیلم آخرین نبرد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آخرین نبرد