بیوگرافی کامل فرشید

متن کامل بیوگرافی فرشید

« فرشید» در آثاری همچون «سازش»، «شکار انسان»، «سوقات اصفهان»، «شهر فرنگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرشید

« فرشید» در آثاری همچون «سازش»، «شکار انسان»، «سوقات اصفهان»، «شهر فرنگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1353
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرشید