بیوگرافی کامل لیدا

متن کامل بیوگرافی لیدا

« لیدا» در آثاری همچون «زن»، «والده آقا مصطفی»، «این دست‌کجه»، «پدر که ناخلف افتد»، «دیوار شیشه‌ای»، «ضرب شست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لیدا

« لیدا» در آثاری همچون «زن»، «والده آقا مصطفی»، «این دست‌کجه»، «پدر که ناخلف افتد»، «دیوار شیشه‌ای»، «ضرب شست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لیدا