بیوگرافی کامل ناظم

متن کامل بیوگرافی ناظم

« ناظم» در آثاری همچون «مواظب کلات باش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ناظم

« ناظم» در آثاری همچون «مواظب کلات باش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1353
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ناظم