بیوگرافی کامل رضا جعفری‌جوزانی

Reza Jafari Jozani

متن کامل بیوگرافی رضا جعفری‌جوزانی

«رضا جعفری‌جوزانی» در آثاری همچون «دریاچه ارواح»، «ایران برگر» به عنوان «کارگردان»، «دستیار اول کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا جعفری‌جوزانی

«رضا جعفری‌جوزانی» در آثاری همچون «دریاچه ارواح»، «ایران برگر» به عنوان «کارگردان»، «دستیار اول کارگردان» حضور داشته است.

فیلموگرافی رضا جعفری‌جوزانی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق رضا جعفری‌جوزانی)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پس از تولید (فنی)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
5,000,000,000 (تومان)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا جعفری‌جوزانی